DIENSTENWET

  1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Chris Opsteijn.
Mr. Chris Opsteijn is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Tongeren.
Het kantoor van mr. Chris Opsteijn is gevestigd te 3621 Lanaken, Steenweg 246 bus 1, België.

Mr. Chris Opsteijn oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Zijn EBVBA heet Advocatenkantoor Chris Opsteijn BVBA.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3621 Lanaken-Rekem.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Chris Opsteijn is 0808.892.304.

Per e-mail kan u mr. Chris Opsteijn bereiken via Chris.opsteijn@belgacom.net.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Chris Opsteijn is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Chris Opsteijn verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

    2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr.Chris Opsteijn, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

     3.Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Chris Opsteijn bereiken:
via post op het adres: Steenweg 246 bus 1, 3621 Lanaken,
via fax op het nummer: 089/73.11.50,
via e-mail op het adres: Chris.opsteijn@belgacom.net,
of via telefoon op het nummer: 089/71.24.22.