VERKEERSRECHTVerkeersrecht behelst onder meer de strafrechtelijke verdediging voor de politie- en
correctionele   rechtbanken bij verkeersongevallen, snelheidsovertredingen,
vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen,
alsook bij elke andere mogelijke inbreuk op de verkeerswetgeving.
Deze strafrechtelijke verdediging nemen wij voor u ter harte.

Daarnaast omvat verkeersrecht tevens alle aspecten van een verkeersongeval,
waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid en de evaluatie van de
(menselijke) schade. Aldus staan wij in voor de geldelijke recuperatie van de geleden
schade of omgekeerd, voor de betwisting van schadeaanspraken.

Tenslotte kan U bij ons ook te rade voor de discussie over het mogelijke verhaal van
de verzekeraar op de verzekerde.